Yenilenebilir enerji maliyetleri düşmeye devam ediyor.

Posted by izzet GUVENILIR | Posted in , , , , | Posted on Cumartesi, Ağustos 03, 2013

Fotovoltaik güneş panelleri geçtiğimiz iki sene içinde çok hızlı bir gelişme kaydettiler ve dünyanın pek çok bölgesinde yerleşik elektrik tarifesi maliyetlerininin altına ulaştılar
Yenilenebilir enerji günümüzde şebekenin bulunmadığı yerlerde milyonlarca insana en uygun alternatif haline geldi. IRENA (International Renewable Energy Agency )’ ın en son çalışması, güneş ve rüzgar kaynaklarına sahip bölgelerde şebeke arzını genişletmek için en düşük maliyetli seçeneğin yenilenebilir enerji olduğunu ortaya koymuştur. Devamı

Comments (0)